Οδηγός Εφαρμογής Διασφάλισης Ποιότητας

Σημειώνεται πως ο Οδηγός Εφαρμογής Διασφάλισης Ποιότητας είναι διαθέσιμος μόνο στο προσωπικό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε→