Υποβολή Δελτίων Περιγραφής Μαθημάτων 1ου εξαμήνου, 2013-14

Η διαδικασία υποβολής Δελτίων Περιγραφής Μαθημάτων για το 1ο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 ξεκίνησε.
 
Η υποβολή των Δελτίων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω σύνδεσης στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Για να συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα ακολουθείστε το σύνδεσμο http://qau.ihu.edu.gr/el/is/login  και ακολουθείστε τις οδηγίες σύνδεσης. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των Δελτίων υπάρχουν στον Οδηγό Χρήσης ο οποίος είναι διαθέσιμος στο Σύστημα.
 
Η προθεσμία υποβολής είναι η Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014.