Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Κεντρικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου,2016-17

Η διαδικασία υποβολής των Απογραφικών Δελτίων των Κεντρικών Υπηρεσιών του ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ξεκίνησε.
 
Τα Δελτία υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των Δελτίων υπάρχουν στον Οδηγό Χρήσης που είναι διαθέσιμος στο Σύστημα.
 
Η προθεσμία υποβολής των Δελτίων είναι η Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017.