Παρουσιάσεις Ενημερωτικής Ημερίδας ΜΟ.ΔΙ.Π.

Οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ενημερωτικής Ημερίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π. για τη "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση", η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, παρατίθενται παρακάτω: