Ολοκλήρωση υποβολής δεδομένων πιστοποίησης στην ΑΔΙΠ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ολοκλήρωσε την υποβολή των απαιτούμενων δεδομένων πιστοποίησης για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16 και 2016-17 στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
 
Τα δεδομένα υπεβλήθησαν στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ΑΔΙΠ για την πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).