Ημερίδα ΜΟΔΙΠ "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας", 12 Ιουνίου 2015

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας». Η ημερίδα απευθύνεται σε μέλη ΜΟΔΙΠ και Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης(ΟΜΕΑ), καθώς και σε στελέχη διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015 στην Αίθουσα Β1 (Κτίριο Β) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος..
 
Η ημερίδα στοχεύει να ενισχύσει το διάλογο σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και να παράσχει τη δυνατότητα για ανταλλαγή εμπειριών και καλής πρακτικής.
 
Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ο Δρ Νικόλαος Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων & Τεκμηρίωσης Υπεύθυνος Πράξης, από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς και εκπρόσωποι από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
 
Για να παρακολουθήσετε την ημερίδα θα πρέπει να εγγραφείτε μέχρι την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015.
 
Οδηγίες σχετικά με το πώς να έρθετε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στον ακόλουθο σύνδεσμο: How to get to IHU
 
Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την ημερίδα είναι διαθέσιμες παρακάτω:

Attached files: