Βίντεο, φωτογραφίες και παρουσιάσεις της ημερίδας της ΜΟΔΙΠ με θέμα "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας", 12 Ιουνίου 2015

Για τις φωτογραφίες της ημερίδας παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Για το αρχείο pdf της παρουσίασης παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Π.Σ.Δ.Π.) ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Για το αρχείο pdf της παρουσίασης παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

Π.Σ.Δ.Π. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Για το αρχείο pdf της παρουσίασης παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

Π.Σ.Δ.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Για το αρχείο pdf της παρουσίασης παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

Π.Σ.Δ.Π. ΤΕΙ Ηπείρου

Για το αρχείο pdf της παρουσίασης παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

Π.Σ.Δ.Π. Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη μόνο σε video

Ερωτήσεις-Συζήτηση 1

Π.Σ.Δ.Π. Πανεπιστημίου Πατρών

Για το αρχείο pdf της παρουσίασης παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

Π.Σ.Δ.Π. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Για το αρχείο pdf της παρουσίασης παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

Π.Σ.Δ.Π. Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Για το αρχείο pdf της παρουσίασης παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

Π.Σ.Δ.Π. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Για το αρχείο pdf της παρουσίασης παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

Π.Σ.Δ.Π. ΤΕΙ Αθήνας

Για το αρχείο pdf της παρουσίασης παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

Π.Σ.Δ.Π. Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Για το αρχείο pdf της παρουσίασης παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ

Ερωτήσεις-Συζήτηση 2