Φυλλάδια

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

Ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το έργο Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Υπολογισμός και κατανομή πιστωτικών μονάδων ECTS

Ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τον υπολογισμό και την κατανομή πιστωτικών μονάδων ECTS