Υποβολή Δελτίων Περιγραφής Μαθημάτων 2ου εξαμήνου, 2016-17

Η διαδικασία υποβολής Δελτίων Περιγραφής Μαθημάτων για το 2ο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 ξεκίνησε.
 
Η υποβολή των Δελτίων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω σύνδεσης στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Για να συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα ακολουθείστε το σύνδεσμο https://qau.ihu.edu.gr/el/is/login  και ακολουθείστε τις οδηγίες σύνδεσης. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των Δελτίων υπάρχουν στον Οδηγό Χρήσης ο οποίος είναι διαθέσιμος στο Σύστημα.
 
Η προθεσμία υποβολής είναι η Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017.