Υποβολή Ατομικών Απογραφικών Δελτίων 2015-16

Η διαδικασία υποβολής Ατομικών Απογραφικών Δελτίων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ξεκίνησε.
 
Η υποβολή των Δελτίων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω σύνδεσης στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Για να συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα ακολουθείστε το σύνδεσμο https://qau.ihu.edu.gr/el/is/login  και ακολουθείστε τις οδηγίες σύνδεσης. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή των Δελτίων υπάρχουν στον Οδηγό Χρήσης ο οποίος είναι διαθέσιμος στο Σύστημα.
 
Η προθεσμία υποβολής είναι η Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016.